Спец Рада - Д 26.554.01

Загальна інформація

 

Захист дисертацій

    Мельник Наталія Андріївна

    - АВТОРЕФЕРАТ  дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

      - ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

      - ВІДГУК офіційного опонента, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.

      - ВІДГУК офіційного опонента доктора медичних наук, Бабія Віталія Филимоновича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.