Спец Рада - Д 26.554.01

Загальна інформація

Захист дисертацій

Повідомлення про захист

07 травня 2019 року відбудеться захист дисертації Щепанкова Сергія Миколайовича на тему: «Динаміка психо-фізіологічних станів військовослужбовців авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під час проходження військової служби в країнах африканського континенту» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія.

Щепанков Сергій Миколайович

- АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

Кандидатська дисертація Щепанкова С.М.

Відгук Полякова О.А на дисертацію Щепанкова С.М.

Відгук Яворовського О.П на дисертацію Щепанкова С.М.


2 жовтня 2018 р. відбудеться захист дисертацій

Брухно Роман Петрович

«Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров’я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії».

Автореферат дисертації Брухно Романа Петровича

Кандидатська дисертація Брухно Р.П.

Відгук Назаренко В.І. на дисертацію Брухно Р.П.

Відгук Семашко П.В. на дисертацію Брухно Р.П.


Альохіна Тетяна Анатоліївна

«Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у воді відкритих водойм»

Автореферат дисертації Альохіної Тетяни Анатоліївни

Кандидатська дисертація Альохіної Т.А.

Відгук Щербаня М.Г. на дисертацію Альохіної Т.А.

Відгук Томашевської Л.А. на дисертацію Альохіної Т.А.


Мельник Наталія Андріївна

- АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

- ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

- ВІДГУК офіційного опонента, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.

- ВІДГУК офіційного опонента доктора медичних наук, Бабія Віталія Филимоновича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.