Анонс

 • Шановні колеги!

  Інформуємо Вас про проведення  та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції, яка ввійшла до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводитимуться у 2018 році»  МОЗ та НАМН України ( № 296 ):  «Актуальні питання гігієни праці та професійних захворювань (до 90-річчя із заснування ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»), яка відбудеться 5 грудня 2018 року на базі інституту за участю науковців і лікарів з гігієни праці, профпатологів та інших фахівців в галузі профілактичної і клінічної медицини, представників промислових підприємств України та громадських організацій. 

  МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: На підставі досягнень  та перспектив розвитку вітчизняної та світової медицини праці обговорити та  рекомендувати до втілення Концепцію відновлення системи медицини праці в Україні та здійснення профілактичних заходів із запобігання  професійним захворюванням і професійним отруєнням  у працівників, зайнятих на виробництвах із шкідливими умовами праці,  та визначити шляхи подолання  існуючих проблем медицини праці з наданням пріоритету профілактиці.

  Програма  науково- практичної конференції «Актуальні питання гігієни праці та професійних захворювань (до 90 річчя  з  дня  заснування ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України») викладена тут.

  ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  -       Творча спадщина академіка Ю.І. Кундієва; 

  -       Медицина праці в сучасний період, проблеми та шляхи їх подолання; 

  -       Фактори виробничого і навколишнього  середовища у формуванні здоров’я працюючого населення; 

  -       Реформування медичної галузі, в т.ч. профпатологічної служби; 

  -       Діагностика, лікування професійних захворювань; 

  -       Реабілітація хворих, що мають професійні захворювання, та психофізіологічна реабілітація учасників АТО;

  -       Кадрове забезпечення медицини праці.

   

  Установа-організатор проведення заходу: ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Матеріали конференції будуть видані у вигляді статей в «Українському журналі з проблем медицини праці».

  Вимоги до оформлення статей викладені на сайті:

  http://www.imtuik.org.ua/publishing_info_autor.html

  Детальну інформацію про участь у конференції можна завантажити за цим посиланням.

Наші Послуги

 • Наша головна діяльність - надання медичної допомоги працюючому населенню

  МЕДИЦИНА ПРАЦІ - це область профілактичної медицини, що вивчає характеристики праці, умови праці та їх вплив на здоров'я працівників з метою визначення заходів профілактики професійних і виробничо-обумовлених захворювань, використання в практичній діяльності ефективних засобів збереження і зміцнення здоров'я людей...
  (Енциклопедія з охорони праці)

Наші фото